De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d’abril, y l Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electronic (LSSI-CE), la empresa IMMOBILIARIA COMANGAU S.L. amb número de CIF B17572256 y direcció al C/ Ramon Llull, 1-B – 17255 – BEGUR – GIRONA per donar compliment a les obligacions que estan establertes en les mateixes:

Informa que el domini web http://www.comangau.com com utilitza les Xarxes Socials Facebook, Twitter i Instagram amb la finalitat principal de publicitarse.

Informa que la obtenció de dades que es produeixi com a conseqüència de l’ús de les xarxes socials des de la conta de l’usuari a alguna de les contes mencionades titularitat de IMMOBILIARIA COMANGAU S.L., que aquestes dades passaran a formar part dels arxius i fitxers de dades emmagatzemats i que la transmissió de les mateixes constituirà a dita empresa com a Responsable de tractament, sense perjudici de que s’informi de manera expressa sobre un tractament concret de dades sotmès a altres condicions.
L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unirse a la pàgina creada per IMMOBILIARIA COMANGAU S.L., mostrant d’aquesta manera interès en la informació que es publiciti a la Xarxa Social. Al unir-se a la pàgina de de IMMOBILIARIA COMANGAU S.L., facilita el consentiment per al tractament de dades personals contingudes al perfil.

IMMOBILIARIA COMANGAU S.L. garantitza la protecció de dades d’acord amb les disposicions prescrites a la legislació d’aplicació. Amb aquesta finalitat adoptarà les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, alteracions, accessos no autoritzats i robo de de les dades personals facilitades , prenent en consideració l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades recavades, els riscos als que està exposat, així com el potencial agravi o lesió als drets i llibertats que es poguessin ocasionar als interessats. En conseqüència , es dona compliment al deure de respecte a la privacitat dels usuaris i al secret i seguretat de les dades personals.

Les dades s’utilitzaran exclusivament amb la finalitat per la qual varen ser recavats i només s’obtindran aquells que siguin adequats, pertinents i els estrictament necessaris per a la consecució de la finalitat perseguida.
La base legitima per al tractament de dades personals es fonamenta en el propi consentiment de l’interessat al unir-se a la pàgina de IMMOBILIARIA COMANGAU S.L..

El consentiment exprés, lliure i voluntari relatiu al tractament de les dades de l’usuari s’extén explícitament a aquelles dades personals publicades al seu perfil. L’usuari pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, oferint-li la possibilitat de configurar el seu perfil per garantitzar la seva privacitat. IMMOBILIARIA COMANGAU S.L. esta facultada per accedir i tractar la informació pública de l’usuari, amb interès especial, del nom de contacte.

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat limitació a la direcció a dalt indicada. Així mateix, l’usuari a de ser coneixedor de les peculiaritats de les xarxes socials i de les limitacions de IMMOBILIARIA COMANGAU S.L. en relació amb l’aplicació dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació. Si l’usuari tingues algun dubte al respecte podrà consultar les particularitats de cada xarxa social en els clausulats legals de les mateixes.
L’usuari es fa responsable de tot el contingut publicat en els perfils de les xarxes socials titularitat de IMMOBILIARIA COMANGAU S.L.. L’usuari es l’únic responsable de les publicacions que realitzi. I estan prohibides les publicacions el contingut de les quals no s’ajusti a la legalitat vigent.
Les dades personals proporcionades a IMMOBILIARIA COMANGAU S.L. es conservaran fins que l’interessat sol·liciti la supressió o rectificació, s’oposi al tractament de les seves dades o retiri el consentiment. En tot cas, durant el període legalment establert.

No obstant, sense perjudici de lo anterior les dades seran conservades i degudament restringides, a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Publiques competents, en particular la AEPD o l’organisme autonòmic amb competències similars.
A continuació, s’estableix la relació dels enllaços a la política de privacitat de les nostres Xarxes Socials:

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/legal/terms/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy